Śniadanie Podatkowe


Ulga podatkowa na badania i rozwój (Ulga B+R) oraz Ulga podatkowa na innowacje (IP Box).

18 marca 2020
początek rejestracji godz. 9:00

HubHub, 2 piętro

Al. Jerozolimskie 93, Warszawa

Zarejestruj się już teraz!

Agenda

Rejestracja 9:00 - 9:30


Część I 9:30 – 10:15

ULGA PODATKOWA B+R


• Podstawowe założenia. Do kogo jest skierowana?

• Warunki do skorzystania z ulgi B+R.

• Warunki uznania poniesionych wydatków za koszty kwalifikowane.

• Status Centrum Badawczo Rozwojowego (CBR).


Przerwa kawowa 10:15 -10:30


Część II 10:30 - 11:15

ULGA PODATKOWA NA INNOWACJE (IP BOX)


• Podstawowe założenia. Do kogo jest skierowana?

• Warunki do skorzystania z IP Box.

• Osiągnięcie dochodu z kwalifikowanego IP.

• Jak obliczyć kwalifikowany dochód? Wyliczenie wskaźnika Nexus.

• IP Box a Ulga B+R


11:30 ZakończenieEksperci

Associate,
Praktyka Planowania Podatkowego,
aplikant adwokacki.

Marcin Rozbicki

Bartosz Mroczkowski

Senior Associate,
Praktyka Planowania Podatkowego,
Doradca podatkowy.

Zarejestruj się już teraz!

Wypełnij formularz rejestracyjny

Kancelaria Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa

+48 22 480 81 00

www.ozogtomczykowski.pl